Thứ Sáu, ngày 20/10/2017 12:33 PM (GMT+7)
Lời kể nhói lòng của bà con vùng lũ: Mấy tháng tới biết lấy gì ăn?

Lời kể nhói lòng của bà con vùng lũ: Mấy tháng tới biết lấy gì ăn?

Đó là lời kể xót xa của bà Hoàng Thị Chương, bản Tạo 2, xã Gia Phù, huyện Phù Yên (Sơn La). Ngày 10.10, đúng lúc đang chuẩn bị đi...