Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 20:26 PM (GMT+7)
Đồng Tháp: Bao giờ xuất hiện đỉnh lũ 2019?

Đồng Tháp: Bao giờ xuất hiện đỉnh lũ 2019?

Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Đồng Tháp, đỉnh lũ cao nhất tại khu vực đầu nguồn xuất hiện vào cuối tháng 9 đầu tháng...