Thứ Tư, ngày 21/03/2018 03:04 AM (GMT+7)
Thủ khoa ngày xưa làm gì?

Thủ khoa ngày xưa làm gì?

Hầu hết thủ khoa ngày xưa đều làm quan trong triều. Nhiều người giữ chức vụ cao như Lê Văn Thịnh, Nguyễn Quán Quang, Mạc Đĩnh Chi,...