Thứ Bảy, ngày 16/12/2017 06:48 AM (GMT+7)
Thủ khoa ngày xưa làm gì?

Thủ khoa ngày xưa làm gì?

Hầu hết thủ khoa ngày xưa đều làm quan trong triều. Nhiều người giữ chức vụ cao như Lê Văn Thịnh, Nguyễn Quán Quang, Mạc Đĩnh Chi,...