Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 00:13 AM (GMT+7)
Bảng lương giáo viên năm 2020

Bảng lương giáo viên năm 2020

Trong năm 2020, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng lên mức 1.600.000 triệu đồng/tháng, trong đó có giáo...