Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 12:43 PM (GMT+7)
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Xem lại dự án ở sông Cu Đê

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Xem lại dự án ở sông Cu Đê

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có chỉ đạo định hướng liên quan đến một số dự án nhạy cảm, được dư luận địa phương...