Thứ Ba, ngày 15/10/2019 20:43 PM (GMT+7)
Sông Đào nơi Cty CP Cấp nước Nghệ An lấy nước, bẩn thế nào?

Sông Đào nơi Cty CP Cấp nước Nghệ An lấy nước, bẩn thế nào?1

Sông Đào đoạn Công ty CP Cấp nước Nghệ An lấy nước thô có cả xác lợn, gà chết trôi, nước tanh, đục ngầu, người dân còn không dám...