Thứ Năm, ngày 17/10/2019 05:23 AM (GMT+7)
Vì sao Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại lại chịu đi theo Đường Tăng?

Vì sao Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại lại chịu đi theo Đường Tăng?

Đường Tăng là một người đi đến đâu là bị yêu quái lừa bắt đến đấy, tại sao Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại lại phải chịu đi...