Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 11:51 AM (GMT+7)
Kết cục bi thảm của "cụ voi" gầy trơ xương vẫn bị bắt phục vụ ở Sri Lanka

Kết cục bi thảm của "cụ voi" gầy trơ xương vẫn bị bắt phục vụ ở Sri Lanka

Điều mà không ai mong muốn nhất đã xảy ra với Tikiiri, "cụ voi" sống 7 thập kỷ dù gầy trơ xương vẫn bị bắt làm việc tại lễ hội Phật...