Thứ Hai, ngày 14/10/2019 08:09 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải trình về việc tăng giá điện 8,36%?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải trình về việc tăng giá điện 8,36%?5

Về việc lựa chọn thời điểm tăng giá điện 8,36%, Bộ Công thương lý giải là theo đề xuất của liên Bộ và Tổng cục Thống kê. Theo quy...