Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 14:40 PM (GMT+7)
Vinafood 2 tính dựa vào đất vàng tìm lối thoát khi ôm lỗ luỹ kế 2.045 tỷ?

Vinafood 2 tính dựa vào đất vàng tìm lối thoát khi ôm lỗ luỹ kế 2.045 tỷ?

Trong bối cảnh lỗ luỹ kết Vinafood 2 đã lên tới 2.045 tỷ đồng, cộng thêm tiềm năng từ tiềm năng từ quỹ đất vàng khổng lồ, nằm tại...