Thứ Tư, ngày 23/10/2019 09:55 AM (GMT+7)
Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Giải quyết lợi ích của nông dân

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Giải quyết lợi ích của nông dân

Tại hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án 24, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành (BCH) Trung ương...