Thứ Năm, ngày 26/04/2018 20:41 PM (GMT+7)
Bảng lương quân đội mới nhất 2018 (tiếp theo)

Bảng lương quân đội mới nhất 2018 (tiếp theo)1

Mức lương mới của Quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội và chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an tính từ ngày 1.7.2018 cũng có thay...