Thứ Ba, ngày 19/11/2019 23:18 PM (GMT+7)
Đề nghị miễn tiền thuê đất dự án khoa học: Chờ ý kiến Thủ tướng!

Đề nghị miễn tiền thuê đất dự án khoa học: Chờ ý kiến Thủ tướng!5

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã nhiều lần xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương miễn tiền thuê đất đối với khu...