Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 12:50 PM (GMT+7)
Quảng Ngãi: Khai trương công ty Bất động sản Thái Thiên Phú Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Khai trương công ty Bất động sản Thái Thiên Phú Quảng Ngãi

Sáng 12/7, công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản (gọi tắt công ty Bất động sản) Thái Thiên Phú Quảng Ngãi đã chính thức khai trương...