Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 08:56 AM (GMT+7)
Lôi từ vỏ dừa, rổ rá đến bô, siêu, mũ bảo hiểm... ra để trồng rau

Lôi từ vỏ dừa, rổ rá đến bô, siêu, mũ bảo hiểm... ra để trồng rau

Trồng rau trong chai nhựa, ống bơ, từ bình nước lọc không dùng đến, thậm chí trong vỏ quả dừa, lốp xe hỏng...là những cách làm...