Thứ Năm, ngày 23/01/2020 10:03 AM (GMT+7)
Nuôi cá trắm, chép giòn chỉ cho ăn đậu tằm, thu lãi cả trăm triệu

Nuôi cá trắm, chép giòn chỉ cho ăn đậu tằm, thu lãi cả trăm triệu

Đầu tháng 5/2019, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, Trạm Khuyến nông thị xã Thái Hòa đã triển khai mô hình nuôi cá...