Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 09:45 AM (GMT+7)
Nuôi 10.000 con cá đối, 6 tháng sau bắt con nào lái mua con đấy

Nuôi 10.000 con cá đối, 6 tháng sau bắt con nào lái mua con đấy

Anh Phan Thế Mạnh là một trong ba hộ dân đầu tiên đưa con cá đối về nuôi tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Anh thả...