Thứ Ba, ngày 10/12/2019 14:45 PM (GMT+7)
Đà Nẵng: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM

Đà Nẵng: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM

Sáng 14/8, Hội ND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông...