Thứ Hai, ngày 21/10/2019 04:33 AM (GMT+7)
Tin vui: Mận Sơn La sắp được công bố nhãn hiệu chứng nhận

Tin vui: Mận Sơn La sắp được công bố nhãn hiệu chứng nhận1

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển...