Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 17:12 PM (GMT+7)
Bán bồ thóc sắm máy bay không người lái làm nông

Bán bồ thóc sắm máy bay không người lái làm nông

Nhiều chuyên gia trong ngành nông nghiệp cho rằng, thời điểm này nông dân dốc hầu bao sắm máy bay không người lái (drone) để làm...