Thứ Tư, ngày 13/11/2019 07:28 AM (GMT+7)
Quảng Ngãi: Đàn rắn dài ngoẵng, siêu to bò trên giàn quanh ruộng tỏi

Quảng Ngãi: Đàn rắn dài ngoẵng, siêu to bò trên giàn quanh ruộng tỏi1

Nhìn những trái mướp xanh pha sọc trắng, có kích cỡ to hơn nửa cổ tay người lớn và dài ngoẵng, cong queo như rắn đang treo mình...