Thứ Ba, ngày 17/09/2019 09:32 AM (GMT+7)
Máy bay Ý đang bay thì hỏng động cơ, người dưới mặt đất hứng đủ

Máy bay Ý đang bay thì hỏng động cơ, người dưới mặt đất hứng đủ

Một 'cơn mưa' kim loại dội xuống đường phố Rome đã được bắt nguồn từ một chuyến bay quốc tế cất cánh từ thủ đô của Ý hướng đến Los...