Thứ Hai, ngày 21/10/2019 04:32 AM (GMT+7)
Khổ sở vì đang sung sức mà vợ chồng mất nhiệt, tụt "gối chăn"

Khổ sở vì đang sung sức mà vợ chồng mất nhiệt, tụt "gối chăn"

Tình dục rất dễ mất nhiệt nếu người lĩnh xướng không thường xuyên hâm nóng.