Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 05:17 AM (GMT+7)
Bồ ôm bầu đến nhà ăn vạ, mẹ chồng "ra chiêu" khiến cô ta hết hồn bỏ chạy

Bồ ôm bầu đến nhà ăn vạ, mẹ chồng "ra chiêu" khiến cô ta hết hồn bỏ chạy

Khi tôi định thắc mắc thì chuông cửa reo lên, bồ của chồng vừa thấy tôi đã đẩy tôi ngã dúi. Cô ta sấn sổ đi vào rồi lớn giọng kêu...