Thứ Hai, ngày 17/06/2019 13:59 PM (GMT+7)
Ứa nước mắt trước người đàn bà nuôi cả cháu ngoại, cháu nội, con gái

Ứa nước mắt trước người đàn bà nuôi cả cháu ngoại, cháu nội, con gái

Chứng kiến gia cảnh của bà Lê Thị Ngọ ở xã Vũ Công, Kiến Xương (Thái Bình), người lạc quan nhất cũng không nén nổi tiếng thở dài.