Thứ Năm, ngày 18/07/2019 09:47 AM (GMT+7)
'Mọt' Tam quốc (kỳ 2) - Phong vũ Kinh châu: Hậu đại chiến Xích Bích

'Mọt' Tam quốc (kỳ 2) - Phong vũ Kinh châu: Hậu đại chiến Xích Bích

Thảm bại Xích Bích buộc Tào Tháo phải rút lui về phương Bắc, bỏ lại sau lưng vùng đất vừa giành được từ Lưu Biểu. Và một giai đoạn...