Thứ Ba, ngày 17/09/2019 13:39 PM (GMT+7)
Thừa Thiên - Huế: Nâng “sao” cho sản phẩm OCOP

Thừa Thiên - Huế: Nâng “sao” cho sản phẩm OCOP

Mặc dù mới triển khai thực hiện kế hoạch đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) nhưng với sự vào cuộc quyết...