Thứ Ba, ngày 10/12/2019 17:05 PM (GMT+7)
10 bức ảnh nhói lòng về cuộc Chiến tranh Việt Nam

10 bức ảnh nhói lòng về cuộc Chiến tranh Việt Nam

Cuộc Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc nhưng những hình ảnh dưới đây chắc hẳn sẽ khiến mỗi chúng ta đều cảm thấy quặn lòng mỗi khi...