Thứ Hai, ngày 18/11/2019 01:37 AM (GMT+7)
Đôi mộc hương nhìn như cây dại lại đắt không tưởng

Đôi mộc hương nhìn như cây dại lại đắt không tưởng

Thoạt nhìn từ xa đôi mộc hương như một cây bình thường, không dáng thế nhưng lại có giá tiền tỷ