Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 17:59 PM (GMT+7)
Mở cửa ô tô không an toàn bị xử phạt như thế nào?

Mở cửa ô tô không an toàn bị xử phạt như thế nào?

Nếu mở cửa ô tô không an toàn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.