Thứ Hai, ngày 21/10/2019 17:31 PM (GMT+7)
Tiền điện thu của sinh viên thuê nhà, tính thế nào mới đúng?

Tiền điện thu của sinh viên thuê nhà, tính thế nào mới đúng?

Em trai tôi đang thuê nhà trọ ba triệu đồng một tháng và phải trả tới 4.000 đồng cho mỗi số điện. (Bạn đọc Trần Thúy Hòa)