Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 04:03 AM (GMT+7)
"Không phải Việt Nam dựa vào Mỹ để đối phó Trung Quốc ở Biển Đông"

"Không phải Việt Nam dựa vào Mỹ để đối phó Trung Quốc ở Biển Đông"7

Trước một số luồng thông tin cho rằng Việt Nam đang dựa vào Mỹ để đối phó Trung Quốc ở Biển Đông, trò chuyện với Dân Việt, nguyên...