Thứ Tư, ngày 22/01/2020 16:26 PM (GMT+7)
Công an kịp thời thuyết phục cứu thanh niên định tự tử ở Thái Bình

Công an kịp thời thuyết phục cứu thanh niên định tự tử ở Thái Bình1

Các chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Thái Bình khi đang tuần tra, kiểm soát trên địa bàn tỉnh này đã kịp thời phát hiện thuyết phục,...