Thứ Hai, ngày 09/12/2019 02:18 AM (GMT+7)
Nguồn cung căn hộ tại TP.HCM có dấu hiệu tăng trở lại trong "tháng cô hồn"

Nguồn cung căn hộ tại TP.HCM có dấu hiệu tăng trở lại trong "tháng cô hồn"1

Khi thủ tục pháp lý được “cởi trói”, các doanh nghiệp bắt đầu triển khai các dự án, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM có dấu hiệu tăng...