Thứ Tư, ngày 24/10/2018 01:32 AM (GMT+7)
Khủng bố Syria thoi thóp vì bị quân đội Assad cắt đứt "nguồn sống"

Khủng bố Syria thoi thóp vì bị quân đội Assad cắt đứt "nguồn sống"

Các lực lượng trung thành với chính quyền Assad đang tăng cường tấn công khủng bố ở các cao điểm chiến lược thuộc Tulul al-Safa ở...