Thứ Ba, ngày 23/07/2019 13:04 PM (GMT+7)
Máu mỹ nhân, nước mắt anh hùng, mối tình đẹp và thê lương của Hạng Vũ - Ngu Cơ

Máu mỹ nhân, nước mắt anh hùng, mối tình đẹp và thê lương của Hạng Vũ - Ngu Cơ1

Người đời sau ca ngợi mối tình của Ngu Cơ và Hạng Vũ là một trong những mối tình cảm động trời đất.