Thứ Hai, ngày 14/10/2019 08:06 AM (GMT+7)
Phú Thọ: Đóng tiền đủ, cả chục năm chưa có hệ thống thoát nước thải

Phú Thọ: Đóng tiền đủ, cả chục năm chưa có hệ thống thoát nước thải

Dù mỗi hộ đã nộp khoảng 30 triệu đồng cho UBND phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để san lấp mặt bằng và xây dựng hệ thống...