Thứ Ba, ngày 15/10/2019 09:04 AM (GMT+7)
Tào Tháo, Lưu Bị, Đường Tăng - 3 kiểu ông chủ điển hình trong xã hội

Tào Tháo, Lưu Bị, Đường Tăng - 3 kiểu ông chủ điển hình trong xã hội

Nói một cách đơn giản thì chọn Lưu Bị thì dựa vào may mắn, chọn Thào Tháo dựa vào năng lực, còn lựa Đường Tăng thì phải nhìn bối...