Thứ Ba, ngày 22/10/2019 10:34 AM (GMT+7)
Người lớn hôn vào những chỗ nào trên cơ thể trẻ em bị coi là dâm ô?

Người lớn hôn vào những chỗ nào trên cơ thể trẻ em bị coi là dâm ô?

Các hành vi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục, ví dụ: hôn vào miệng, cổ, tai, gáy... của người dưới 16 tuổi...