Chủ Nhật, ngày 18/02/2018 08:56 AM (GMT+7)
Khi nào chúng ta có Bộ trưởng 27 tuổi và Thủ tướng 31 tuổi?

Khi nào chúng ta có Bộ trưởng 27 tuổi và Thủ tướng 31 tuổi?

Câu trả lời là đã đã từng có Bộ trưởng trẻ hơn thế nhưng đó là trường hợp hy hữu, đến nay chưa lặp lại.