Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 05:47 AM (GMT+7)
Đại tướng của Phương Lạp khiến 9 đầu lĩnh Lương Sơn vong mạng là ai?

Đại tướng của Phương Lạp khiến 9 đầu lĩnh Lương Sơn vong mạng là ai?

Dân Việt từng có bài viết về một tướng bên Phương Lạp, từng trực tiếp và gián tiếp gây ra cái chết của tổng cộng 13 đầu lĩnh Lương...