Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 05:33 AM (GMT+7)
Yeah1 của đại gia trẻ Nguyễn Ảnh Nhượng Tống có "biến lớn"

Yeah1 của đại gia trẻ Nguyễn Ảnh Nhượng Tống có "biến lớn"

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa có thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc xuất bản và bãi nhiệm Phó TGĐ điều hành.