Thứ Hai, ngày 27/01/2020 17:16 PM (GMT+7)
Vì sao Hà Nội để quá hạn công bố kết luận thanh tra về Redoxy3C?

Vì sao Hà Nội để quá hạn công bố kết luận thanh tra về Redoxy3C?

Liên quan đến việc Hà Nội tiến hành thanh tra toàn diện việc mua, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất Redoxy-3C, trao đổi với...