Thứ Tư, ngày 23/10/2019 04:46 AM (GMT+7)
Chủ tịch BRG: 'Có người hỏi tôi là vợ bộ trưởng, quan chức nào'

Chủ tịch BRG: 'Có người hỏi tôi là vợ bộ trưởng, quan chức nào'

Chủ tịch BRG kể rằng năm 2000, khi hội nghị doanh nhân nữ toàn cầu tổ chức ở Việt Nam, nhiều người nước ngoài đặt cho bà nhiều câu...