Thứ Tư, ngày 15/08/2018 06:48 AM (GMT+7)
Nghề nguy hiểm: Mỗi năm "bỏ túi" 1 tỷ đồng từ 2.000 con rắn độc

Nghề nguy hiểm: Mỗi năm "bỏ túi" 1 tỷ đồng từ 2.000 con rắn độc

Gia đình Hạ Văn Trị, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) mỗi năm lãi hơn 1 tỷ đồng từ nuôi đàn rắn độc-hổ mang phì. Với...