Thứ Tư, ngày 20/09/2017 16:53 PM (GMT+7)
"Kỳ nhân" vẽ truyền thần: Khách nhận tranh ngồi khóc hàng giờ vì... quá giống

"Kỳ nhân" vẽ truyền thần: Khách nhận tranh ngồi khóc hàng giờ vì... quá giống

Có những người đến nhận tranh, sau khi mở lớp giấy báo, họ bần thần ngồi ôm tranh khóc rấm rứt hồi lâu, như gặp lại người thân của...