Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 16:28 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Giang Còi: "Mấy lần tôi định bỏ nghề diễn viên"

Nghệ sĩ Giang Còi: "Mấy lần tôi định bỏ nghề diễn viên"

“Tôi định bỏ nghề mấy lần, chẳng qua nghề cứ... “vồ” lấy mình. Ngày xưa kinh tế khó khăn, làm nghề không đủ sống. Tôi phải làm...