Thứ Tư, ngày 23/10/2019 22:46 PM (GMT+7)
'Thanh tra sở' Tự Long đòi công khai quan hệ tình cảm với Trương Quỳnh Anh

'Thanh tra sở' Tự Long đòi công khai quan hệ tình cảm với Trương Quỳnh Anh

Trương Quỳnh Anh có mối quan hệ tình cảm với cán bộ Thanh tra Sở Giáo dục Tự Long tại "Ơn Giời Cậu Đây Rồi".