Thứ Bảy, ngày 18/01/2020 18:58 PM (GMT+7)
Nghệ thuật rót trà từ bình dài cả mét, uyển chuyển như múa ở Trung Quốc

Nghệ thuật rót trà từ bình dài cả mét, uyển chuyển như múa ở Trung Quốc

Nghệ nhân sử dụng bình trà vòi dài cả mét, kết hợp các thế võ kungfu, uyển chuyển điều khiển ấm trà thành những đường múa đẹp mắt,...