Thứ Năm, ngày 05/12/2019 21:27 PM (GMT+7)
Nhiều hộ gia đình nông thôn cả năm chỉ tích lũy được 5 triệu đồng

Nhiều hộ gia đình nông thôn cả năm chỉ tích lũy được 5 triệu đồng1

Nghiên cứu của một nhóm tác giả thuộc Viện nghiên cứu Thị trường và thể chế nông nghiệp - AMI mới công bố cho biết: Các hộ gia...